เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

Go down

เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 11:34 am

(Black wing )黑色翅膀 เฮย เซ่อ ชือ ป่าง ปีกสีดำ

我的肩膀 没有力量

หว่อ เตอ เจียน ป่าง เหม่ย โหย่ว ลี่ เลี่ยง

ไหล่ของฉันไม่มีแรง
撑起你建筑的美丽假象

เฉิง ฉี หนี่ เจี้ยน จู่ เตอ เหม่ย ลี่ เจี่ย เซี่ยง

จะสร้างภาพที่สวยงาม


真实在前方 不是转身就能忘

เจิน ซรือ ไจ้ เจียน ฟาง ปู้ ซรือ จวง เซิน จิ่ว เหนิง หว้างความจริง ข้างหน้าไม่ใช่เพียงหมุนตัวก็ลืมได้


你梦幻的国度我不会是国王

หนี่ เมิ่ง ฮวน เตอ กั๋ว ตู้ หว่อ ปู้ หุ้ย ซรือ กั๋ว หวางฉันไม่ใช่ราชาในฝันของเธอ


就让自己再成长 爱的感觉都随风释放

จิ่ว ร่าง จือ จี ไจ้ เฉิง ฉาง อ้าย เตอ กั่น เจวี่ย โต้ว สุ้ย เฟิ่ง ซือ ฟางให้ฉันเติบโตกว่านี้ ความรู้สึกของรักเป็นไปตามลม
我们的旅行都还没到达 提起名叫现实的行囊

หว่อ เหมิน เตอ ลวี่ สิง โต้ว ห๋าย เหม่ย เต้า ต้า ที ชี่ หมิง เจี้ยว เสี้ยน ซรือ เตอ สิง หนางการเดินทางของเรายังไม่สิ้นสุด ชื่อที่แท้ของมันคือความเป็นจริง
你有你的黑色翅膀

หนี่ โหย่ว หนี่ เตอ เฮย เซ่อ ชือ ป่างเธอมีปีกสีดำของเธอ


无法飞翔在我的天堂

อู่ ฟ่า เฟย เซี่ยง ไจ้ หว่อ เตอ เทียน ถางไม่มีทางบินมาสู่สวรรค์ของฉัน


精灵们冷冷目光

จิ้ง หลิง เหมิน เหลิ่ง เหลิ่ง มู้ กว่างสายตาเย็นชาของผู้รู้รอบข้าง


让我们坠落在彼此的脚下

ร่าง หว่อ เหมิน จุ้ย ลว่อ ไจ้ ปี่ ชือ เตอ เจียว เซี่ยทำให้เราตกต่ำอยู่ใต้ฝ่าเท้า收不起你的黑色翅膀

โส่ว ปู้ ฉี่ หนี่ เตอ เฮย เซ่อ ชื่อ ป่าง

รับปีกสีดำของเธอไม่ได้
只能在黑暗的馀光游汤

จือ เหนิง ไจ้ เฮย อาน เตอ อวี่ กว่าง โหย่ว ทางได้แต่ว่ายเวียนในแสงริบหรี่


聚集再多光芒

จวี๋ จี้ ไจ้ ตัว กวง หม่าง

แม้รวมแสงได้มากขึ้น


也只是批著天使外衣的狼

เย่ จือ ซรือ ผี เซ่อ เทียน สือ ว่าย อี้ เตอ หลาง

ได้เพียงเสมือนหมาจิ้งจอกสวมชุดเทวดา
炫耀你黑色的翅膀

ซ่วน เย้า หนี่ เฮย เซ่อ เตอ ชือ ป่าง

อวดปีกสีดำของเธอเถอะ
卸下你深白色的武装

เซีย เซี่ย หนี่ เซิน ไป่ เซ่อ เตอ อู๋ จวง

ถอกเสื้อเกราะขาวเข้มออกไป
振翅吧黑色的翅膀

เจิน ชือ ปา เฮย เซ่อ เตอ ชือ ป่างสะบัดซะ สะบัดปีกสีดำของเธอ


寻找可以依靠的恶魔啊

ซวิน เจ่า เค่อ อี้ อี้ เข้า เตอ เอ่อ หมอ อาไปหาสิ่งที่พึ่งพิงได้


ptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 11:35 am

Di DaDI DA 雨不停下

Di Da หยี่ ปู้ ถิง เซีย

Dida ฝนยังไม่หยุด


DI DA 勾起牵挂

Di Da โก้ว ฉี่ เชียน กวาDida ทำให้ห่วงกังวล


心情变复杂

ซิน ฉิง เปี้ยน ฟู่ จ๋าจิตใจสับสน
总是我心疼的那个她

จง ซรือ หว่อ ซิน เถิง เตอ หนา เกอ ทา

เพราะใจฉันรักแต่เธอคนนั้น


DI DA 我没有想法

Di Da หว่อ เหม่ย โหย่ว เสี่ยง ฝ่าDida ฉันไม่เคยคิด


DI DA 我没有回答

Di Da หว่อ เหม่ย โหย่ว หุย ต๋า

Dida ฉันไม่เคยตอบ


分手的那一刻起

เฟิ่น โส่ว เตอ หนา อิ เค่อ ฉี่ตอนที่เลิกจากกัน


我的心也如雨下

หว่อ เตอ ซิน เย่ หรู หยี่ เซี่ยใจฉันเหมือนสายฝน
在我盯看流星许的愿望

ไจ้ หว่อ ติ้ง คั่น หลิว ซิง สวี่ เตอ หยวน หวาง

ตอนที่อธิษฐานกับดาวตก
你还记得吗

หนี่ หาย จี๋ เต๋อ มา

เธอยังจำได้หรือเปล่า
我也是你曾经童话里面的那个王子啊

หว่อ เย่ ซรือ หนี่ เฉิง จิ้ง ถง ฮว่า หลี่ เมี่ยน เตอ หนา เกอ หวัง จือ อา

ฉันเคยเป็นเจ้าชายในเทพนิยายของเธอ
听雨声DI DA DI DA

ทิง หยี่ เซิง Di Da di daฟังเสียงฝน di da di da


是你放手的回答

ซรือ หนี่ ฟาง โส่ว เตอ หุย ต๋า

คำตอบที่เธอปล่อยมือ
突然落下的泪想象是你说的冷笑话

ทู หรัน ลว๋อ เซีย เตอ เล่ย เสี่ยง เซี่ยง ซรือ หนี่ ซัว เตอ เหลิ่ง เสี้ยว ฮว่าน้ำตาไหลโดยพลัน เมื่อได้ฟังเธอพูด
听雨声DI DA DI DA

ทิง หยี่ เซิง did a di daฟังเสียงฝน di da di da


剪断了我所有牵挂

เจี้ยน ต้วน เลอ หว่อ โส่ว โหย่ว เชียน กวา

ตัดฉันออกจากความห่วงกังวลทั้งมวล
为你写的那个童话原来只是无形守涂呀

เว่ย หนี่ เชี่ย เตอ หนา เกอ ถง ฮว่า เยวียน ไหล จือ ซรือ อู๋ สิง โส่ว ถู ยา
☆o☆.。.

ให้ในนิยายที่เธอเขียน ที่จริงแล้วฉันไม่เคยมีตัวตน
风雨中是谁的声音

เฟิ่ง หยี่ จง ซรือ เส่ย เตอ เซิง อิงเสียงใครหนอในสายฝน
又让我挣扎

ยิ้ว ร่าง หว่อ เจิ้ง จ๋าทำให้ฉันกระวนกระวายอีก


为何只有你的一切让人放不下

เว่ย เหอ จือ โหย่ว หนี่ เตอ อี้ เชี่ย ร่าง เหริน ฟาง ปู้ เซี่ยทำไมเพียงเพราะเธอ ฉันถึงลืมไม่ลงptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 11:37 am

好想对你说 เฮ่า เสี่ยง ตุ้ย หนี่ ซัว อยากจะพูดกับเธอ

peter>看着八垒米的格子

peter >ค่าน เจ่อ ปา เล่ย มี่ เตอ เก้อ จือpeter > มองดูที่กรอบภาพ
一格一格闪烁的画面

อี้ เก้อ อี้ เก้อ ซาน ซว่อ เตอ ฮวา เมี่ยนกรอบภาพแต่ละภาพกระพริบ


微弱的暗影闪动

เว่ย โหร่ว เตอ อัน หยิ่ง ซาน ต้งเงาในความมืดไหวสั่น


老旧放映机转着过去

เหล่า จิ่ว ฟาง หยิ่ง จี จวน เจ๋อ กั้ว ชวี่

เครื่องถ่ายหนังเก่าหมุนย้อนกลับ
墙角沾满着灰尘

เฉียง เจี้ยว ซาน ม่าน เจ่อ ฮุ่ย เฉินมุมกำแพงเต็มไปด้วยฝุ่น


照着暗暗的光线

เจ้า เจ๋อ อัน อัน เตอ กวง เสี้ยน

มองเห็นเพียงแสงลางๆ
周围是空无一人的宁静

โจ่ว เว่ย ซรือ คง อุ่ อี้ เหริน เตอ หนิง จิ้ง

รอบข้างเงียบสงัดไร้ผู้คน
## 失去你的线索

ซือ ชวี่ หนี่ เตอ เสี๋ยน สว่อ

สูญสิ้นสายใยจากเธอ
找不到幸福下落

เจ่า ปู้ เต้า ซิ่ง ฝู๋ เซี่ย ลว๋อ

ก็หาความสุขที่ไหนไม่ได้อีก
爱情碎片怎么拼都是你的脸孔

อ้าย ฉิง สุ้ย เพี้ยน เจิน เม่อ พิ่น โต้ว ซรือ หนี่ เตอ เลี่ยนข้ง

ความรักที่แตกสลาย ทำไมเอามารวมกันถึงเป็นแต่หน้าเธอ
只好任由眷恋空气中游走

จือ เฮ่า เหริน โหย่ว จวน เลี่ยน คง ชี่ จงโหย่ว โจ่วได้แต่ให้ความรักวนเวียนในอากาศ
双手还戒不掉拥抱你那份冲动

ซวง โส่ว หวน เจีย ปู้ เตี้ยว หย่ง เป่า หนี่ หนา เฟิ่น ชง ต้ง

2มือยังอาวรณ์ความรู้สึกที่ได้กอดเธอ
在夜深人静的时候

ไจ้ เยว่ เซิน เหริน จิ้ง เตอ สือ โห้ว

ในคืนที่มืดมิดเงียบงัน
好想要对你说

เฮ่า เสี่ยง เย้า ตุ้ย หนี่ ซัว

อยากจะพูดกับเธอ
nara>孤独的缺口

Nara> กู่ ตู เตอ เชวี่ย โข่ว

Nara>ช่องว่างที่โดดเดี่ยว อ้างว้าง


没你填补就不能活

เหม่ย หนี่ เถียน ปู่ จิ่ว ปู้ เหนิง ฮว่อ

ไม่มีเธอมาเติมเต็มก็อยู่ไม่ได้
不要离开我

ปู้ เย้า หลี่ คาย หว่อ

อย่าได้ไปจากฉัน


直到下个世纪末

จือ เต้า เซี่ย เก้อ สือ จี มอ

จนถึงชาติหน้าภพหน้า


孤独的缺口

กู่ ตู เตอ เชวี่ย โข่ว

ช่องว่างที่โดดเดี่ยว อ้างว้าง
没你填补就不能活

เหม่ย หนี่ เถียน ปู่ จิ่ว ปู้ เหนิง ฮว่อ

ไม่มีเธอมาเติมเต็มก็อยู่ไม่ได้
不要离开我

ปู้ เย้า หลี่ คาย หว่อ

อย่าได้ไปจากฉัน


直到下个世纪末☆*^-^*☆

จือ เต้า เซีย เก้อ สือ จี มอ

จนถึงชาติหน้าภพหน้า


peter>rap 快let me try

Peter >rap ไคว้ let me try


don't be shy 别走开

Don’t be shy เปี๋ย โจ่ว คาย

don’t be shy อย่าจากไป
你难道看不出来

หนี่ หนัน เต้า ค่าน ปู้ ชู ไหล

เธอดูไม่ออกหรือ
不分日夜的思念有多无奈

ปู้ เฟิ่น ยรือ เยว่ เตอ สือ เหนียน โหย่ว โต้ว อู๋ หน่ายไม่ว่าจะวันหรือคืน ก็คิดถึงเธอตลอดเวลา


看那些情侣女的美男的帅我不喜欢

ค่าน หนา เซีย ฉิง ลวี่ นวี่ เตอ เหม่ย หนัน เตอ ส้วย หว่อ ปู้ สี่ ฮวนฉันไม่อยากเห็นคู่รักคู่อื่น


我曾经也像他们充满初恋般的喜悦愉快

หว่อ หุ้ย จิ้ง เย่ เซี่ยง ทา เหมิน ปู่ ม่าน ชู เลี่ยน ปั่น เตอ สี่ เยวี่ย อวี่ ไคว้

เพราะฉันเคยเป็นเหมือนพวกเขา เต็มไปด้วยความสุขของรักแรก


甜蜜的回忆一直浮现在我混乱的脑海

เถียน มี่ เตอ หุย อี้ อี้ จือ ฟู้ เสี้ยน ไจ้ หว่อ ฮุ้น ล่วน เตอ เหนา ห่ายความหลังที่หวานชื่น ผุดวนเวียนในใจอันยุ่งเหยิงซ้ำไปซ้ำมา


tell me why 你为什么会走开

Tell me why หนี่ เว้ย เสิน เม่อ หุ้ย โจ่ว คาย

Tell me why ทำไมเธอถึงจากไป

你为什么不回来

หนี่ เว้ย เสิน เม่อ ปู้ หุย ไหล

ทำไมเธอไม่กลับมา
让孤独的感觉成为我的另一半

ร่าง กู่ ตู เจอ กั่ว เจวี่ย เฉิง เว่ย หว่อ เตอ หลิ้ง อี้ ปัน

ให้ความรู้สึกโดดเดี่ยว อ้างว้างกลายเป็นส่วนหนึ่งของฉัน
把他当成一首歌一直弹

ปา ทา ตั้ง เฉิง อี้ โส่ว เกอ อี้ จือ ตัน

กลายเป็นบทเพลงที่เล่นไปไม่จบ
失去你的线索

ซือ ชวี่ หนี่ เตอ เสี้ยน สว่อ

สูญเสียสายใยจากเธอ
wo wo wo wo..


合;every time everywhere
every breath wish your kiss
i'm falling in love
everyday every night
everything you will see
we're not lonely at all
ptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 11:40 am

14 曲名「方舟」風の香り辿る坂道
คะเซะโนะคาโอหริ ทาโดะหรุซากามิจิ

点滅する街灯を追い越してゆく
เทนเมะซึซุหรุ กะอิโทะโอ๊ะโวะอิโคชิเตะยุคุ

君の声が聞こえた気がして
คิมิโนะโคเอ๊ะกะะ คิโคเอทะคิกาชิเต๊ะ

光と闇に僕は染まる
ฮิคาหริโทะยาหมินิ โบ๊ะคุวะโซมาหรุ

愛するほど傷つけあって
ไอซูหรุโฮะโดะ คิซึทซึ เคะอัตเต๊ะ

サヨナラさえ上手に言えなかった
ซาโยนาระซาเอะโจซึ นิอิเอนะคัตตะ

最後の夜、もし戻れるのなら僕は誓うのに…
ไซโงะโนะโยหรุ, โมะชิโมะโด๊ะเระหรุโนะนาหระ โบะคุวะจิกาอุโหนะนิ....

『君を放さない』~never alone~
คิหมิโอ๊ะฮานาซาไนย ~never alone~

季節の徒然に君を探してる 消えない傷みが君の名を叫ぶ
คิเซทรึโนะ ซุเรซุเรนิ คิหมิโอะซางาชิเต๊ะหรุ คิเตไนยอิฮิทาหมิงะ คิหมิโนะนะโอ๊ะซะเคบุ

輝く星屑に浮かんだ方舟 僕らの日々を連れたまま
คางายะคุ โฮะชิคุซึนิ อุคันดะ ฮะโคะบุเนะ โบะคุโวโน ฮิบิโอ๊ะทซึเรตะมามะ

永遠に…
โทวะนิ....

孤独な僕を置き去りのままで
โคะโดคุนะโบะคุ โอ๊ะคิซาหริโนะมะมะเด๊ะ

懐かしい唄を街は口ずさんでる
นะทรึคะชีอุตะ มะจิวะคุจิซึซันเดะหรุ

あの日のように星は輝くけど
อะโนะฮิโนะโย้นิ โฮะชิวะคางายะคุเค๊ะโดะ

僕の隣に君だけ足りなくて…
โบะคุโนะโทะนาหรินิ คิหมิดาเค๊ะทารินาคุเต๊ะ....

何処かでこの空を君も見ているの? 繰り返す毎日を君も越えてるの?
โคะคะเด๊ะ โคะโนะโซหระโอ๊ะ คิหมิโมะ มิเต๊ะอิหรุโนะ? คุหริคาเอซึ ไมนิจิโอ๊ะ คิหมิโมะโคะเอเทะหรุโนะ?

輝く星屑に浮かべた方舟 流した涙を乗せて…
คางายะคุ โฮชิคุซึนิ อุคาเบตะฮะโคะบุเน๊ะ หนะงะชิตะ นามิดะโอ๊ะโน๊ะเซเต๊ะ...

無邪気に永遠の愛を信じ続けてた
มุชะคินิ โต๊อาโน๊ะไอโอ๊ะ ชินจิทรึซึเคะเต๊ะตะ

泣きたくなるほどの優しさに触れた
นะคิทะคุ นาหรุโฮะโด๊ะโน๊ะ ยาซาชิซะนิบุเรตะ

またいつかあんな風に人を愛せるの?
มะตะอิทซึกะ อึนนะฟูนิ ฮิโตะโอ๊ะไอเซหรุโน๊ะ?

愁かなる星空の下で…
ฮะรุคะนะหรุ โฮะชิโซหระโนะชิตะเด๊ะ....

季節の徒然に君を探してた 消えない傷みが君の名を叫ぶ
คิเซะทรึโนะ ซุเรซุเรนิ คิหมิโอ๊ะซางาชิเต๊ะตะ คิเอไนยะอิตะมิงะ คิหมิโนะนะโอ๊ะซะเคะบุ

輝く星屑に浮かんだ方舟 僕らの日々を連れたまま
คางายะคุ โฮะชิคุซึนิ อุคันดะฮะโคะบุเน๊ะ โบะคุหระโนะ ฮิบิโอ๊ะทรึเระตะมามะ

永遠に…
โทวะนิ


ptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 11:42 am

เพลงประกอบ summer 's desire

何润东新歌-我记得我爱过完整版(附歌词,泡沫之夏主题曲)นี่เนื้อ 我记得我爱过 หว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว


电台有人点播 เตี้ยนไถโหย่วเหรินเตี้ยนป๋อ

播我记得我爱过 ป๋อหว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว

后视镜的我 โฮ้วซือจิงหลี่เตอหว่อ

沈默话不多 เสินม่อฮั่วปู้ตัว

目送你下车 上楼 มู่ซ่งหนี่เซี่ยเชอ สร้างโหลว

紧握的蕾丝漂泊 จิ้นว่อเตอเลี่ยสือเพี่ยวป๋อ

你的脸一闪而过 หนี่เตอเหลี่ยนอิซ่านเอ่อกัว

知道一些线索 จรือเต้าอิเซี่ยเสียนสวอ

在这个时刻 我忍住没有 ไจ้เจ้อเก้อสรือเค่อหว่อเริ่นจู่เหม่ยโหย่วเวิ่นชูโข่ว
问出口

我记得我爱过 หว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว

哭著 要不回那些快乐 คู่เจ่อ เย่าปู้หุยหนาเซี่ยไคว้เล่อ

怕情绪失控著 พ่าฉิงสวี่ชือคงเจ๋อ

怕我泪流成河 พ่าหว่อเล่ยหลิวเฉิงเหอ

怕你所有些事勉强不得 พ่าหนี่โส่วโหย่วเซี่ยซรื่อเมี่ยนเฉียนปู้เต๋อ

我记得我爱过 也懂了 หว่อจี้เต๋อหว่ออ้ายกัวเย่โต้งเลอ

你感情上的转折 หนี่กั่นฉิงสร้างเตอจวนเจ๋อ

涙湿透了纸鹤 เล่ยซรือโทวเลอจรือเฮอ

爱斑白了颜色 อ้ายปั่นไป่เลอเยียนเซ่อ

而我的心被撕裂般拉 เอ่อหว่อเตอซินเป้ยสือเลี่ยปั้นลาเช่อ

已经难以愈合 อีจิงหนันอิหยี่เหอ

你说只是朋友 หนี่ซัวจือซรื่อเผิงโหย่ว

我配合的狠难过 หว่อเพ่ยเหอเตอเหิ่นหนันกั๊ว

你眼神在闪躲 หนี่เยียนเสินไจ้ซ่านตัว

在这个时刻 ไจ้เจ้อเก้อสรือเค่อ

还有什麽你 没说 ไหโหย่วเสิมเมอหนี่เหม่ยซัว

你低头擦指甲油 หนี่ตี่โถวชาจือยาโหย่ว

数著樱花有几朵 สู่เจ๋ออิงฮวาโหย่วจี่โต่ว
画面感狠温柔 我却心算著 ฮว่าเมี่ยนกั้นเหิ่นเวินโรว หว่อเชี่ยซินซ่วนเจ๋อ

你几次沈默 冰冷对我 หนี่จี่ซรื่อเสินม่อหลิ่งเหลิ่งตุ้ยหว่อ

我记得我爱过 หว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว

哭著 要不回那些快乐 คู่เจ่อ เย่าปู้หุยหนาเซี่ยไคว้เล่อ

怕情绪失控著 พ่าฉิงสวี่ชือคงเจ๋อ

怕我泪流成河 พ่าหว่อเล่ยหลิวเฉิงเหอ

怕你所有些事勉强不得 พ่าหนี่โส่วโหย่วเซี่ยซรื่อเมี่ยนเฉียนปู้เต๋อ

我记得我爱过 也懂了 หว่อจี้เต๋อหว่ออ้ายกัวเย่โต้งเลอ

你感情上的转折 หนี่กั่นฉิงสร้างเตอจวนเจ๋อ

涙湿透了纸鹤 เล่ยซรือโทวเลอจรือเฮอ

爱斑白了颜色 อ้ายปั่นไป่เลอเยียนเซ่อ

而我的心被撕裂般拉 เอ่อหว่อเตอซินเป้ยฉือเลี่ยปั้นลาเช่อ

我记得我爱过 หว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว

哭著 要不回那些快乐 คู่เจ่อ เย่าปู้หุยหนาเซี่ยไคว้เล่อ

怕情绪失控著 พ่าฉิ่สวี่ชือคงเจ๋อ

怕我泪流成河 พ่าหว่อเล่ยหลิวเฉิงเหอ

怕你所有些事勉强不得 พ่าหนี่โส่วโหย่วเซี่ยซรื่อเมี่ยนเฉียนปู้เต๋อ

我记得我爱过 也 疯了 หว่อจี้เตอหว่ออ้ายกัว เย่ เฟิงเลอ

开始自言自语著 ไค่สื่อจือเยียนจือหยี่เจ๋อ

涙湿透了纸鹤 เล่ยซรือโทวเลอจรือเฮอ

爱斑白了颜色 อ้ายปั่นไป่เลอเยียนเซ่อ

而我的心被撕裂般拉 เอ่อหว่อเตอซินเป้ยฉือเลี่ยปั้นลาเช่อ

已经难以愈合 อีจิงหนันอิหยี่เหออิงชางptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  xiaolin on 3/3/2011, 1:41 pm

ขอบคุณค่ะ ขอแปะเพิ่มนะเจออยู่เพลงนึง Very Happy
เพลง :: แคร์เพียงเธอ

จับมือของเธอไว้ จับแน่นไม่ขอปล่อย
ตัวฉันนั้นวุ่นวายใจ
เพราะรู้ดีว่าจะสูนเสียเธอไป
เวลาไม่ปรานีใคร วันคืนไม่คอยเธอ
เธอว่าวันหวานนั้นหมดสิ้นไป
บัดนี้เลือกที่จะทิ้งไป
เธอเคยบอกว่าเขาคนนั้นห่วงใยกว่าฉัน
เข้าใจเธอและอ่อนโยนกว่าฉัน
เธอยังต้องการคนรักเธอมากๆ

เสียใจตอนนั้นไม่คิดให้ดี
ความกังวลใจของเธอได้สวมกอดเธอไว้
เอาสิ่งที่เธอให้ฉันนั้นให้เธอ
ไยจะต้องรอจนถึงนาทีสุดท้าย
ไม่สามารถจะรั้งไว้ ฉันเพิ่งเข้าใจ
สิ่งล้ำค่าสุดคือความจริงใจของเธอ
แท้จริงรักนั้นใช่กำหนดแต่ชาติก่อน
แท้จริงรักนั้นต้องการตอบสนอง
อยากขอร้องเธออย่าให้ฉันต้องจากเธอไป

นอกจากเธอความรักฉันหาได้ที่ไหน
มองดูข้างหลังเธอ ไม่เห็นอารมณ์ของเธอ
ฉันรู้คำพูดบางอย่าง
ตอนนี้เพียงสกิตใจตัวเอง
ใจยินดีแต่ความรู้สึกไม่พร้อย
เพราะความเจ็บปวดได้หลักหลันตัวเอง
น้ำตาไม่มีแสร้ง
ทั้งโลกฉันแคร์แต่เพียงเธอ
แม้นเวลาจะไหลผ่านไป
แต่ฉันนั้นแคร์เพียงเธอ

ชื่อเพลง :: หว่อจื่อจ้ายฮูหนี่

ลาเจอหนี่เตอโส่ว หว่อโย่งลี่ว่อเจี่ยน
หว่อโหย่วเซียปู้เหลิ่งจิ้ง
อิงวุ่ยหว่อจือเต้าเย่าซือชี่หนี่
สือเจียนปู้หลิวฉิง ซุ่ยแย่ปู้หยาวหนี่
หนี่ซวอชิงชุนอี่โย่งจิ้น
เซี่ยนจ้ายไกเสี่ยนเจ๋อฟ่างชี่
หนี่เฉิงซวอลิ่งอี๋เก้อเหยิน
ปี่หว่อโย่งซิน ปี่หว่อถี่เถีย
เกิ้งต่งวุนโหยว
หนี่แหย่เสี่ยงเย่าโหย่วเหยินเกิ้งอ้ายหนี่

โฮ่วหุยตางสือเหม่ยโหย่ว
จี๋สือฟานอิ้ง หนี่เตอปู้อัน
โยงเป้าเจอหนี่
ป่าหนี่เก่ยหว่อเตอแหย่เก่ยหนี่
วุ่ยเหอจ่งเย่าเติ่งเต้า
จุ้ยโฮ่วอี่เค่อ อู่ฟาหวันหลิว
หว่อไฉหมิงป๋าย
จุ้ยเป่ากุ้ยเตอซื่อหนี่เตอเจินซิน
เหยียนไหลอ้ายปู๋ซื่อเฉียนซื่อจู้ติ้ง
เหยียนไหลอ้ายแหย่ซีเย่าหุยอิ้ง
สออี่หว่อฉิวฉิวหนี่เปี๋ยย่างหว่อหลี่ไคหนี่

ฉูเหลี่ยวหนี่หว่อปู้เหนิงกั่นเจ้าอี้ซือซือฉิงอี้
ว่างเจอหนี่เป้ยอิ่ง คั่นปู่เจี้ยนเปี่ยวฉิง
หว่อจือเต้าโหย่วเซียฮั่ว
เซี่ยนจ้ายจื่อเหนิงกั่นต้งจื่อจี่
ซินกันปู้ฉิงเยี่ยน
อิงวุ่ยซางซินชูม่ายเหลี่ยว
จื้อจี่เหยี่ยนเล้ยปู้ฮุ่ยวอหวง
เฉียนซื่อเจี้ยหว่อจื่อจ้ายฮูหนี่
เยิ่นสือกวงชงชงหลิวชี่
หว่อจื่อจ้ายฮูหนี่

我只在乎你

拉着你的手!我用力握紧
我有些不冷静
因为我知道要失去你
时间不留情,岁月不饶你
你说青春已用尽
现在该选择放弃
你曾说另一个人
比我用心,比我体贴
更懂温柔
你也想要有人更爱你

后悔当时没有
及时反应,你的不安
拥抱著你
把你给我的也给你
为何总要等到
最后一刻,无法挽留
我才明白
最宝贵的是你的真心
原来爱不是前世注定
原来爱也需要回应
所以我求求你别让我离开你

除了你我不能感到一丝丝情意
望著你背影,看不见表情
我知道有些话
现在只能感动自已
心甘不情愿
因为伤心出卖了
自已眼泪不会说谎
全世界我只在乎你
任时光匆匆留去
我只在乎你

xiaolin

Posts : 321
Join date : 17/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 3:41 pm

มันมีอีกนะ แต่เราหาไม่เจอ ต้องเปิดหาในบ้านไร่อีกนะ เราก็ลืมเชฟแยกเก็บไว้ต่างหากพอมานั่งหาอีกตาลาย มันหลายหน้าจัด555

ptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  xiaolin on 3/3/2011, 4:06 pm

ไม่เป็นไรติ้ก เราก็เข้าเวบข้าวโพด ถ้าหาได้จะเอามาลงละกัน

เพลง รักฉันอีกครั้งได้ไหม

ในช่วงเวลาที่เธอหันไป ใจฉันมีแผลมีแผลหนึ่ง
หากแม้ทุกวินาที มันก็ยังเจ็บปวดอยู่

เธอบอกให้ฉันปล่อยมือออก ฉันคิดว่าฉันได้แค่เพียง
ทุกๆวัน ทุกๆปี ได้แต่เฝ้ารอ

แม้นทุกอย่างจะพัดผ่านไปดังสายลม ลอยไปจนสุดปลายฟ้า
ฉันก็จะไม่ยอมปล่อยวาง จะขออยู่เคียงข้างเธอ

รักฉันอีกครั้งได้ไหม กลับมาได้ไหม
ขอคำตอบที่แน่ชัดสักครั้ง
อย่าดื้อจนให้ลมพัดความห่าวใยไปหมด

รักฉันอีกครั้งได้ไหม อยู่ตรงนี้ได้ไหม
ให้เราสองหยุดการดิ้นรน
เพียงแค่อยากจะหาจังหวะก้าวของเราสองกลับคืนมา

ฉันยังยืนอยู่ที่เดิม เฝ้ารอคอนเธอกลับมา
จะไม่ยอมจะไม่ให้เธอต้องเจ็บอีก

ในคืนที่แสนยาวไกล ฉันคิดว่าฉันก็แต่เพียง
ไม่หยุดไม่หายที่จะเฝ้ารอเธอ

เพลง จ้ายอ้ายหว่อห่าวมา

จิ้วจ้ายหนี่จ่วนเซินจือโฮ่ว ซินหลี่ตวอเลอแชโค่ว
อี้เตี่ยนๆอี้ตี่ๆ โต่วจ้ายโท่ง

หนี่ซวอเย่าหว่อฟ่างไคโส่ว หว่อเสี่ยงหว่อแช่จื่อหนึงโก้ว
อี้เทียนๆ อี้เหนียนๆ ชี่โส่วโฮ่ว

จิ้วซวนอีเชี่ยนซุ่ยฟงโตวโควต่าวเลอซิงโทง
หว่อแย่วปู่หุยฟางซิงพิงป้ายจ้ายหนี่อี้โอ่ว

จ้ายอ้ายหว่อห่าวมา หุยไหลห่าวมา
เก่ยหว่ออี๋เก้อเขิ่นติ้งหุยต๋า
เปี๋ยจ้ายเจิ้อมอเตอสาย่างอี้เตี่ยนเฟิงล่วงเลอสอโหย่วเชียนกว้า


จ้ายอ้ายหว่อห่าวมา หลิวเสี้ยไหลปา
ห่าวย่างปี๋ฉื่อถิงจื๋อเจิงจ๋า
จื่อเสี่ยงเย่าจ่าวหุยเฉิงสูหยีหว่อเหมินเตอปู้ฝา

หว่อไหจ้ายเหยียนตี้ถิงหลิว จี้ซี่เติ่งเจอหนี่หุยโถว
ปิ้งปู๋เสี้ยงปิ้งปู๋เหยี่ยนย่างหนี่โท้ง

จ้ายเจ้อหมันๆฉางแย่จง หว่อเสี่ยงหว่อไหซื่อจื่อโหย่ว
ปู๋ต้วนเตอปู้ถิงเตอ ชี่เติ่งโฮ่ว

เพลง พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย(หมิงเทียนซื่อจุ้ยโฮ่วอี้เทียน)

เป็นเธอ
ทำให้ฉันต้องอยู่ท่ามกลางความเปล่าเปลี่ยว
ท่ามกลางโลกที่ท้อแท้
มองไปแล้วเห็นเธอ
ล้วนเป็นฉัน
ฉันไม่มีจิตใจที่สมบูรณ์
และไม่ใช่คนที่เพอร์เฟรก
ที่จะไปรักเธอ
ฉะนั้นเธอวิกลจริตได้
ฉันเองก็บ้าได้
ต่างคนก็ต่างไม่ไปทำร้ายจิตใจใคร
ขอเพียงที่สถานที่แห่งหนึ่ง
ให้เราทั้งสองไปพเนจรได้
พรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้าย
เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
ให้รุ่งสางเดินอยู่ข้างหน้า
ขอนอนหลับก่อนที่ฉันจะจากลา
ฉันกลัวความรู้สึกของการลากจากที่สุด
พรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
เห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้าย
ลืมไปเลยว่าวัเดือนปีใด
รอยามเธอลืมตาขึ้น
ฉันจะปรากฏอีกวันหนึ่ง
บอกรักเธออีกครั้ง
บอกความรัก
มีใครอยู่ในความเป็นจริงบ้าง
สายตาอยู่ในผลประโยชน์
แล้วย้งสามารถบอกความรัก
บอกความจริงใจ
ในท่ามกลางเพื่อนมิตรนั้น
ท่ามกลางคนรักนั้น
มีกี่คนที่ยอมพูดความจริงใจ

เพลง หมิงเทียนซื่อจุ้ยโฮ่วอี้เทียน

จิ้วซื่อหนี่
ย่างหว่อไจ้ฮวงแหย่จือจง
ฮุยซินเตอหงเฉิงจือจง
อี้เหยี่ยนคั่นเจี้ยนหนี่
โตวซื่อหว่อ
หว่อเหมยโหย่วหวันเจิ่งเตอซิน
แหย่ปู๋ซื่อหวังเหม่ยเตอเหยิน
เค่ออี๋ชี่อ้ายหนี่
สออี่หนี่เค่ออี่ฉือ
หว่อเค่ออี่ขวาง
สุยโตวปู้ชี่สุยโซ่วเตอซัง
จื่อเย่าโหย่วอีเก้อตี้ฟาง
เค่ออี่ย่างหว่อเหมินชี่หลิวล่าง
หมิงเทียนซื่อจุ้ยโฮ่วอี้เทียน
ไจ้เจี้ยนจุ้ยโฮ่วอี่เมี่ยน
ย่างหลี่หมิงโจ่วเต้าเมี่ยนเฉียน
ฉิ่งไจ้หว่อหลีชี่เฉียนเฉินซุ่ย
หว่อจุ้ยผ้าเฟินโส่วเตอกั่นแจ๋
หมิงเทียนซื่อจุ้ยโฮ่วอี้เทียน
ไจ้เจี้ยนจุ้ยโฮ่วอี่เมี่ยน
จิ้วว่างเลอเหอแย่เหอเหนียน
เติ่งเต้าหนี่เจิงไคเลอซวงเหยี่ยน
หว่อฮุ่ยไจ้โหย่วอี้เทียนชูเซี่ยน
ไจ้ซออ้ายหนี่
ซอฉิงอี้
โหย่วสุยไจ้เซี่ยนสือจือจง
เหยี่ยนเฉียนเตอลี่อี้จือจง
ไหเหนิงซอฉิงอี้
เจี่ยงเจินซิน
โหย่วโตวเส่าเผิงโหย่วจือจง
เหอโตวเส่าฉิงเหยินจือจง
ไหไจ้เจี่ยงเจินซิน

xiaolin

Posts : 321
Join date : 17/02/2011

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  ptlove on 3/3/2011, 4:13 pm

thanks ๆๆๆ นะ 555555555555

ptlove

Posts : 348
Join date : 21/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว

ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: เนื้อเพลงเท่าที่มีนะ

ตั้งหัวข้อ  Admin on 25/4/2011, 3:40 pm

เพลงญี่ปุ่นที่รักร้องนะ

https://www.youtube.com/watch?v=da8s92_9kyQ

風の香り辿る坂道
คะเซะโนะคาโอหริ ทาโดะหรุซากามิจิ

点滅する街灯を追い越してゆく
เทนเมะซึซุหรุ กะอิโทะโอ๊ะโวะอิโคชิเตะยุคุ

君の声が聞こえた気がして
คิมิโนะโคเอ๊ะกะะ คิโคเอทะคิกาชิเต๊ะ

光と闇に僕は染まる
ฮิคาหริโทะยาหมินิ โบ๊ะคุวะโซมาหรุ

愛するほど傷つけあって
ไอซูหรุโฮะโดะ คิซึทซึ เคะอัตเต๊ะ

サヨナラさえ上手に言えなかった
ซาโยนาระซาเอะโจซึ นิอิเอนะคัตตะ

最後の夜、もし戻れるのなら僕は誓うのに…
ไซโงะโนะโยหรุ, โมะชิโมะโด๊ะเระหรุโนะนาหระ โบะคุวะจิกาอุโหนะนิ....

『君を放さない』~never alone~
คิหมิโอ๊ะฮานาซาไนย ~never alone~

季節の徒然に君を探してる 消えない傷みが君の名を叫ぶ
คิเซทรึโนะ ซุเรซุเรนิ คิหมิโอะซางาชิเต๊ะหรุ คิเตไนยอิฮิทาหมิงะ คิหมิโนะนะโอ๊ะซะเคบุ

輝く星屑に浮かんだ方舟 僕らの日々を連れたまま
คางายะคุ โฮะชิคุซึนิ อุคันดะ ฮะโคะบุเนะ โบะคุโวโน ฮิบิโอ๊ะทซึเรตะมามะ

永遠に…
โทวะนิ....

孤独な僕を置き去りのままで
โคะโดคุนะโบะคุ โอ๊ะคิซาหริโนะมะมะเด๊ะ

懐かしい唄を街は口ずさんでる
นะทรึคะชีอุตะ มะจิวะคุจิซึซันเดะหรุ

あの日のように星は輝くけど
อะโนะฮิโนะโย้นิ โฮะชิวะคางายะคุเค๊ะโดะ

僕の隣に君だけ足りなくて…
โบะคุโนะโทะนาหรินิ คิหมิดาเค๊ะทารินาคุเต๊ะ....

何処かでこの空を君も見ているの? 繰り返す毎日を君も越えてるの?
โคะคะเด๊ะ โคะโนะโซหระโอ๊ะ คิหมิโมะ มิเต๊ะอิหรุโนะ? คุหริคาเอซึ ไมนิจิโอ๊ะ คิหมิโมะโคะเอเทะหรุโนะ?

輝く星屑に浮かべた方舟 流した涙を乗せて…
คางายะคุ โฮชิคุซึนิ อุคาเบตะฮะโคะบุเน๊ะ หนะงะชิตะ นามิดะโอ๊ะโน๊ะเซเต๊ะ...

無邪気に永遠の愛を信じ続けてた
มุชะคินิ โต๊อาโน๊ะไอโอ๊ะ ชินจิทรึซึเคะเต๊ะตะ

泣きたくなるほどの優しさに触れた
นะคิทะคุ นาหรุโฮะโด๊ะโน๊ะ ยาซาชิซะนิบุเรตะ

またいつかあんな風に人を愛せるの?
มะตะอิทซึกะ อึนนะฟูนิ ฮิโตะโอ๊ะไอเซหรุโน๊ะ?

愁かなる星空の下で…
ฮะรุคะนะหรุ โฮะชิโซหระโนะชิตะเด๊ะ....

季節の徒然に君を探してた 消えない傷みが君の名を叫ぶ
คิเซะทรึโนะ ซุเรซุเรนิ คิหมิโอ๊ะซางาชิเต๊ะตะ คิเอไนยะอิตะมิงะ คิหมิโนะนะโอ๊ะซะเคะบุ

輝く星屑に浮かんだ方舟 僕らの日々を連れたまま
คางายะคุ โฮะชิคุซึนิ อุคันดะฮะโคะบุเน๊ะ โบะคุหระโนะ ฮิบิโอ๊ะทรึเระตะมามะ

永遠に…
โทวะนิ

Admin
Admin

Posts : 2055
Join date : 18/08/2010

ดูข้อมูลส่วนตัว http://peterhothaifans.4umer.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ